The Content Company 2017. Alle rechten voorbehouden.

Circus Circulair – Het Vuilrak

Samen met bedrijven en instellingen zoekt Het Vuilrak in opdracht van de Gemeente Haarlem naar de definitie van circulaire economie.

The Content Company verzorgde alle communicatie rond dit project, deed het dagvoorzitterschap van de innovatiesessie, bouwde de website en zorgde ervoor dat alle stakeholders via social media en e-mail werden geïnformeerd.

Aan de hand van uitkomsten van de innovatiesessie, interviews en onderzoek zal er een volgende stap worden gezet naar de realisatie van een circulaire hub in Haarlem.

Top